august 08, 2017

Kort forklart: DSP

By Maxus Norway 

Maxus Norway

Maxus Norway

Hver uke tar vi for oss et ord eller uttrykk og forklarer hva det betyr, og/eller hvordan dette blir brukt.

DSP

DSP (Demand Side Platform) er en digital plattform som gir annonsører tilgang til sanntidskjøp av reklameeksponeringer. Denne er gjerne basert på forbrukers digitale atferd.

DSP hverken eier, kjøper, representerer eller videreselger lager fra publisister, men kobler seg til en Ad Exchange eller en Supply Side Platform (SSP) slik at publisister kan selge inventaret selv. En SSP er det samme som en DSP, men fra publisistens perspektiv.


Klikk på tags under for å se alle ord og utrykk.