Kampanje: The Citycon Reboot

Kampanjeperiode: August 2016 til desember 2016

Magnet kategori: Most Magnetic Client Servicing

Hvert år arrangerer Maxus en intern global konkurranse for å hedre det gode arbeidet som gjøres verden over. Alle Maxus-kontorene kan sende inn egne caser innenfor 12 kategorier, som deretter blir vurdert av en jury. En av kategoriene er «Most Magnetic Client Servicing Award», som hedrer arbeidet vi gjør for og med kundene våre. I 2016 var det Oslo-kontoret, med Citycon-teamet i spissen, som stakk av med seieren.

I 2015 ble Sektor kjøpt opp av Citycon gruppen, en ledende shoppingsenterkjede i Norden. Etter flerårig samarbeid annonserte Citycon i mai 2016 at de skulle restrukturere organisasjonen. Vi måtte gjøre en intern helomvending for å møte organisasjonens nye behov, og etablere gode samarbeidsevner raskt slik at vi ville være i stand for å møte planleggingen av 2017.

Kampanje: The Citycon Reboot

Kampanjeperiode: August 2016 til desember 2016

Magnet kategori: Most Magnetic Client Servicing

Hvert år arrangerer Maxus en intern global konkurranse for å hedre det gode arbeidet som gjøres verden over. Alle Maxus-kontorene kan sende inn egne caser innenfor 12 kategorier, som deretter blir vurdert av en jury. En av kategoriene er «Most Magnetic Client Servicing Award», som hedrer arbeidet vi gjør for og med kundene våre. I 2016 var det Oslo-kontoret, med Citycon-teamet i spissen, som stakk av med seieren.

I 2015 ble Sektor kjøpt opp av Citycon gruppen, en ledende shoppingsenterkjede i Norden. Etter flerårig samarbeid annonserte Citycon i mai 2016 at de skulle restrukturere organisasjonen. Vi måtte gjøre en intern helomvending for å møte organisasjonens nye behov, og etablere gode samarbeidsevner raskt slik at vi ville være i stand for å møte planleggingen av 2017.

Med nye kontaktpersoner spredt over hele landet, ønsket vi raskt å etablere et godt og bra samarbeid med alle de nye koordinatorene. Vi ønsket å vise dem at vi genuint bryr oss om bransjen deres og at vi ville bidra til å optimalisere markedsinvesteringene for 2017. I tillegg ønsket vi å vise at vi kunne være en god partner også når det gjelder opplæring og seminarer.

Sammen med CMO definerte vi fire viktige fokusområder:

  1. BYGGE kunnskap; Gjennom seminarer, ved å skreddersy bistand til hver enkelt koordinator samt gi mer utfyllende forklaringer ved leveringer. I tillegg opprettet vi en privat Facebook-gruppe for mer flyttende dialog mellom partene.

  1. STØTTE markedsføringsteamet opp mot andre interessenter; presentere medielandskapet og forklare rasjonale bak investeringene ovenfor butikkledere og de andre involverte parter.

  1. GUIDE prosessen frem mot 2017-budsjett ved å bygge innsikt om mediedekningen og anbefalte investeringer tidlige nok, argumentere tydeligere forhandlingene og innføre hyppige evalueringer.

  1. INNOVERE gjennom nye muligheter, tester og prosjekter ved å hele tiden utforske nye muligheter spesielt innen den digitale verden.

Med nye kontaktpersoner spredt over hele landet, ønsket vi raskt å etablere et godt og bra samarbeid med alle de nye koordinatorene. Vi ønsket å vise dem at vi genuint bryr oss om bransjen deres og at vi ville bidra til å optimalisere markedsinvesteringene for 2017. I tillegg ønsket vi å vise at vi kunne være en god partner også når det gjelder opplæring og seminarer.

Sammen med CMO definerte vi fire viktige fokusområder:

  1. BYGGE kunnskap; Gjennom seminarer, ved å skreddersy bistand til hver enkelt koordinator samt gi mer utfyllende forklaringer ved leveringer. I tillegg opprettet vi en privat Facebook-gruppe for mer flyttende dialog mellom partene.

  1. STØTTE markedsføringsteamet opp mot andre interessenter; presentere medielandskapet og forklare rasjonale bak investeringene ovenfor butikkledere og de andre involverte parter.

  1. GUIDE prosessen frem mot 2017-budsjett ved å bygge innsikt om mediedekningen og anbefalte investeringer tidlige nok, argumentere tydeligere forhandlingene og innføre hyppige evalueringer.

  1. INNOVERE gjennom nye muligheter, tester og prosjekter ved å hele tiden utforske nye muligheter spesielt innen den digitale verden.