Effektivitet i fokus

Hvordan Skruvat bygget kjennskap og merkevare, drev trafikk til hjemmesiden og skape økt salg over tid?

Den norske bildelbransjen var i 2012 dominert av etablerte aktører med fysiske butikker og liten eller ingen netthandel. Det var et relativt høyt prisnivå på bildeler slik at forutsetningene lå til rette for å vokse inn i det norske markedet. Maxus oppgave var å bygge kjennskap og merkevare, drive trafikk til hjemmesiden og skape økt salg i den norske nettbutikken.

Vi hadde som mål å få Skruvat inn på markedet som en seriøs aktør med gode produkter og slik bli en reell konkurrent til de etablerte leverandørene i det norske markedet. Det uttalte målet var å vokse raskt til å bli Norges største aktør på netthandel av bildeler.

Forretningsmål: Bli største aktør på online salg av bildeler i Norge.

Kommunikasjonsmål: Endre målgruppens adferd for kjøp av bildeler. Fra fysisk butikk til e-handel.

Med relativt lave marginer var det kritisk å skape økt trafikk/ volum til nettsiden skruvat.no og øke gjennomsnittlig størrelse på handlekurven og dermed økt omsetning.

Effektivitet i fokus

Hvordan Skruvat bygget kjennskap og merkevare, drev trafikk til hjemmesiden og skape økt salg over tid?

Den norske bildelbransjen var i 2012 dominert av etablerte aktører med fysiske butikker og liten eller ingen netthandel. Det var et relativt høyt prisnivå på bildeler slik at forutsetningene lå til rette for å vokse inn i det norske markedet. Maxus oppgave var å bygge kjennskap og merkevare, drive trafikk til hjemmesiden og skape økt salg i den norske nettbutikken.

Vi hadde som mål å få Skruvat inn på markedet som en seriøs aktør med gode produkter og slik bli en reell konkurrent til de etablerte leverandørene i det norske markedet. Det uttalte målet var å vokse raskt til å bli Norges største aktør på netthandel av bildeler.

Forretningsmål: Bli største aktør på online salg av bildeler i Norge.

Kommunikasjonsmål: Endre målgruppens adferd for kjøp av bildeler. Fra fysisk butikk til e-handel.

Med relativt lave marginer var det kritisk å skape økt trafikk/ volum til nettsiden skruvat.no og øke gjennomsnittlig størrelse på handlekurven og dermed økt omsetning.

 

 

I løpet av de to siste årene har vi innen digital annonsering økt satsingen vesentlig på programmatiske målgruppekjøp. Fra ca 10% av de digitale kjøpene i 2014 bruker vi 65% på programmatiske kjøp i dag. Inkluderer vi Facebook utgjør det 80%. Dette har fungert veldig godt i forhold til et ønske om å gjøre økt trafikk om til salg. Vi har kunnet følge effekten av all digital kommunikasjon helt inn i nettbutikken og salgsøkningen har vært svært god.

En av de aller viktigste årsakene for resultatene vi har oppnådd i våre digitale kampanjer er effektiv retargeting. Det vil si å eksponere de som har vært inne på skruvat.no, for relevant budskap på andre medier i etterkant. For å kunne gjøre det, har vi har lagt piksler på alle sider og nivåer (undersider). Basert på denne dataen har vi også nådd ut til nye kunder på en mer effektiv måte enn tidligere ved å definere målgrupper som ligner de som har vært inne og vist interesse på siden (Look-alikes). Målet har vært å nå de som er mer sannsynlige kunder og lede disse inn på skruvat.no (Prospecting) og skape en dynamisk prosess. Sagt på en annen måte har vi brukt ressursene mer effektivt ved å velge vekk de som ikke er sannsynlige kunder.

For Skruvat som en ren e-handel aktør har programmatisk målgruppekjøp vist seg som et svært effektivt verktøy. Samtidig er både kunden og vi bevisst på at vi må bygge kjennskap og merkevare i «andre enden» av medieplanen; vi må sørge for påfyll i toppen av trakten.

 

 

I løpet av de to siste årene har vi innen digital annonsering økt satsingen vesentlig på programmatiske målgruppekjøp. Fra ca 10% av de digitale kjøpene i 2014 bruker vi 65% på programmatiske kjøp i dag. Inkluderer vi Facebook utgjør det 80%. Dette har fungert veldig godt i forhold til et ønske om å gjøre økt trafikk om til salg. Vi har kunnet følge effekten av all digital kommunikasjon helt inn i nettbutikken og salgsøkningen har vært svært god.

En av de aller viktigste årsakene for resultatene vi har oppnådd i våre digitale kampanjer er effektiv retargeting. Det vil si å eksponere de som har vært inne på skruvat.no, for relevant budskap på andre medier i etterkant. For å kunne gjøre det, har vi har lagt piksler på alle sider og nivåer (undersider). Basert på denne dataen har vi også nådd ut til nye kunder på en mer effektiv måte enn tidligere ved å definere målgrupper som ligner de som har vært inne og vist interesse på siden (Look-alikes). Målet har vært å nå de som er mer sannsynlige kunder og lede disse inn på skruvat.no (Prospecting) og skape en dynamisk prosess. Sagt på en annen måte har vi brukt ressursene mer effektivt ved å velge vekk de som ikke er sannsynlige kunder.

For Skruvat som en ren e-handel aktør har programmatisk målgruppekjøp vist seg som et svært effektivt verktøy. Samtidig er både kunden og vi bevisst på at vi må bygge kjennskap og merkevare i «andre enden» av medieplanen; vi må sørge for påfyll i toppen av trakten.